Устрем за промяна – интензивна сесия

Интензивна сесия
УСТРЕМ ЗА ПРОМЯНА

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА:

Фокус върху конкретен казус/ въпрос по темата на програмата

Преглед на материали за запознаване с казуса преди сесията, ако е необходимо.

1 интензивна сесия от 90 минути онлайн и или на живо в офиса на Лили в топ центъра на София.

Подробна обратна връзка, с анализ на разговора, насоки и полезни ресурси, след сесията. (оценена като изключително ценна от предишни клиенти)

Възможност за продължаване към дългосрочна програма ако заедно преценим, че е необходимо да работим още по казуса.

ЦЕНА И ГАРАНЦИЯ

145 лв

Цялата сума ще ти бъде възстановена ако по време (или в края) на сесията ми дадеш обратна връзка, че срещата ни не е (била) ефективна за теб..

Ако след сесията решим да продължим да работим заедно по цялостната програма, и казусът , който ще решаваме, не е различен, сумата за интензивната сесия ще бъде приспадната от цената на програмата, както и времето за една сесия от програмата.

* Лили Георгиева преценява всеки казус индивидуално и си запазва правото да откаже провеждането на такава интензивна сесия ако прецени, че една среща няма да бъде ефективна предвид естеството на казуса.

БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ИНТЕРЕСА И ДОВЕРИЕТО!

Запиши се за опознавателен разговор като попълниш следната форма за контакт.

Ще ти отговоря до 48 часа.

Нямам търпение да се запознаем!