Как да развиеш определено твое качество?

 

Време е за дозата съвети за твоето кариерно развитие и личен брандинг.

Днес ще разгледам една тема, която е вечно актуална, а именно – как да развиеш определено качество, което вече притежаваш до някаква степен.
Ежедневно си говоря с хора, обмислящи или случващи кариерна промяна. Освен да определим заедно техните цели и да направим план за изпълнението им, работим и по нещо не по-малко важно, а именно – постигане на онова вътрешно състояние, което да осигури изпълнението на същите тези цели.

В тази връзка, почти всеки иска да е по-уверен, по-спокоен или пък по-търпелив. Но не знае какво точно да направи, за да постигне даденото състояние. Може би и на теб ти е трудно и ще ти бъде от полза да ти споделя моя начин, който работи за мен и за хората, с които работя.
Разковничето в случая е да излезем от абстрактното и да навлезем в конкретното.
Първата стъпка е да дефинираш какво означава даденото състояние за самия теб. Защото, повярвай ми, за всеки една и съща дума може да носи доста различни значения. Та, какво е увереност за теб, или търпение, или смелост, или енергичност, или всяко друго състояние, което търсиш? Опиши го с няколко изречения, които конкретно да показват какво поведение искаш да имаш, така че да се наречеш „спокоен“ или „уверен“.
За мен спокоен може да се опише с три различни проявления в поведението ми:
1. Да имам вярата, че всичко, което правя, ще доведе до най-добрия резултат. Да приема, че не всичко зависи от мен и няма как да влияя върху всичко. Да не се тревожа за бъдещето.
2. Да общувам ненасилствено и да зачитам хората, които по някакъв начин ме провокират. Да избирам да реагирам на думите или поведението им с усмивка и да продължавам напред.
3. Да бъда с бистър ум и да реагирам без излишна драма и притеснение във форсмажорни ситуации.
За друг, ‚спокоен‘ може да се проявява по съвсем различен начин, и всеки е прав за себе си, нали?
Внимавай в описанието на поведенията да не използваш самото качество („Спокоен съм, когато реагирам спокойно.“), а да използваш други думи, които максимално конкретно да описват поведението ти, означаващо ‚спокоен‘, в случая.
Като втора стъпка, погледни тези проявления в поведението си на качеството, което искаш да развиеш, и се запитай „Доколко ми е важно всяко проявление? Кое поведение искам да развия на първо място? Какво ще ми донесе, когато успея да постигна даденото поведение?“
Тоест, ако се върна на трите точки, за мен ключова е първата – ако постигна спокойствие по отношение на бъдещето, най-вероятно автоматично ще бъда по-спокойна и когато общувам с провокатори или пък в ситуации, които са необичайни за мен. А, като цяло, постигна ли спокойствие, това ще повиши и увереността ми, и тонуса ми, и усещането ми за удовлетвореност и щастие. Тоест, струва си да работя, за да развия своето спокойствие!
Третата стъпка е да оцениш същите тези проявления на качеството, което си описал ,по една субективна скала – от 1  до 10 , като 1 означава: проявявам поведението го в минимална степен, а 10 означава: проявявам го в максимална степен. Тук няма вярна или грешна оценка, важното е да усетиш къде се намираш, спрямо твоите критерии, за да знаеш на къде да се стремиш.
Разбира се, не пречи да попиташ хора, които те познават добре в личен или професионален план, как те биха те оценили по същата скала, за същите три, четири или пет проявления на качеството, което искаш да развиеш, за да си ‚свериш часовника‘ – възможно е собствената ти оценка да е много под тази на другите, или пък много над нея. Тогава ще имаш още храна за размисъл…
Във всеки случай знай, че трябва да помолиш другия човек да оцени собственото ти определение за качеството, иначе той ще го напълни със своя собствен смисъл.

Може би сега ти стана ясно, че когато питаш някого дали даден шеф/ лекар или колега е ‚добър‘, ‚свестен‘ или ‚разбран‘ и колегата ти отвърне с ‚да‘ или ‚не‘, всъщност не ти дава много полезна инфромация, защото ‚добър‘ за теб може да означава ‚компетентен‘ и ‚отговорен‘, а за него – ‚разбран‘ и ‚с мек характер‘.
Та, четвъртата стъпка, след като знаеш къде по скалата от 1 до 10 оценяваш всяко проявление на даденото качество, е да прецениш дали нивото, на което си, е достатъчно добро за теб, или търсиш по-високо ниво. Т.е., ако се оценяваш на 5 по: „Да имам вярата, че всичко, което правя, ще доведе до най-добрия резултат.“ да прецениш дали това ти носи достатъчно спокойствие или да решиш, че искаш да стигнеш до 8.
Петата стъпка, разбира се, е да дефинираш какво означава 8, какво има между 5 и 8, като конкретна стъпка, поведение, начин на мислене и действие, така че да постигнеш 8. Тук може би идва най-трудната част, защото доста често се случва да не знаеш какво точно трябва да промениш, за да отидеш нагоре по скалата. Ще те успокоя, че това е нормално и че отговорът идва след време. А обяснението е много просто – от тук нататък, ти ще имаш фокус върху конкретното проявление на качеството, върху което искаш да работиш. Ще бъдеш осъзнат за него. Ще се наблюдаваш, когато не ти се получава. Ще забелязваш, когато ти се получава. И ще си извадиш изводите. Вярвай ми, че имаш ли фокус и осъзнаване, отговорът ще дойде, рано или късно.
Разбира се, ако веднага имаш отговор, какво точно трябва да промениш, за да стигнеш от 5 до 8 по отношение на запазване на спокойствие, когато те провокират разни хора, например, то не ти остава нищо друго, освен да направиш шестата стъпка, а именно – да действаш. Едва ли ще можеш директно да скочиш на 8 ако си на 3, но нали знаеш – капка по капка, вир става.
Най-хубавото на това упражнение е, че когато го направиш, накрая излизаш с много конкретни поведения, които описват дадено качество. А когато имаш конкретни неща, вече можеш да работиш върху тях. Ще видиш, че по-уверен вече е облечено в конкретни действия и поведения, и може да се окаже, че в един или два аспекта си на много високо ниво и трябва да работиш само върху още един-два.
И последно, от тук нататък, ако твой пряк ръководител, колега или клиент, а защо не и близък човек, ти каже, че трябва да си по-отговорен, организиран или приветлив, попитай го конкретно какво в поведението ти трябва да се промени, кое действие, отношение или пък изказ, за да не си говорите общи приказки, а резултат да няма.
Това бе всичко от мен за днес. Моля ако статията ти е била от полза, да я споделиш с важните за теб хора чрез бутоните по-долу.
И ми пиши в коментарите, имаш ли свой начин, по който да развиваш дадено качество?
Пожелавам ти уверено да развиваш важните за теб качества и това да ти носи удовлетворение и радост.
И нали знаеш, където и да си,
С теб съм!

Лили Георгиева - кариерно консултиране